ஆபிரிக்காவில் தெருவில் மனிதர்களுக்கு முன் மானை வேட்டையாடி சிங்கங்கள் (புகைப்படங்கள்)

ஆபிரிக்காவில் தெருவில் மனிதர்களுக்கு முன் மானை வேட்டையாடி சிங்கங்கள் (புகைப்படங்கள்)

article-1226468-07260EB5000005DC-607_634x384
வினோதங்கள்
ஆப்பிரிக்காவில் மிருகக்காட்சி சாலை ஒன்றில் இரண்டு சிங்கங்கள் மானை வேட்டையாடிய காட்சி பார்வையாளர்களை மெய்சிலிர்க்க வைத்துள்ளது. தென் அப்பிரிக்காவில் உள்ள க்ருகெர் தேசிய வனவிலங்கு பூங்காவில் விலங்குகளை பார்ப்பதற்காக ஏராளமானோர் வாகனங்களில் சென்று கொண்டிருந்தனர். அப்போது பூங்காவினுள் சாலையில் ...
Comments Off on ஆபிரிக்காவில் தெருவில் மனிதர்களுக்கு முன் மானை வேட்டையாடி சிங்கங்கள் (புகைப்படங்கள்)