ஆபாச படத்தை வகுப்பறையில் ஒளிபரப்பு செய்த ஆசிரியை..

ஆபாச படத்தை வகுப்பறையில் ஒளிபரப்பு செய்த ஆசிரியை..

ஆபாச படத்தை வகுப்பறையில் ஒளிபரப்பு செய்த ஆசிரியை..
இத்தாலியில் உள்ள ஒரு பள்ளியில் ஆசிரியை ஒருவர் தனது மாணவர்களுக்கு பாப் ஸ்டார் ஒருவரின் பாடல்கள் அடங்கிய வீடியோவை வகுப்பறையில் ஒளிபரப்பியபோது அதில் ஆபாச படம் இருந்ததால் கடும் அதிர்ச்சி அடைந்தார். வடக்கு இத்தாலியில் உள்ள Vicenza என்ற ...
Comments Off on ஆபாச படத்தை வகுப்பறையில் ஒளிபரப்பு செய்த ஆசிரியை..