ஆபாச படங்களால் காம உணர்ச்சிக்கு அடிமையாகி மாணவியை கொன்ற மாணவன்

ஆபாச படங்களால் காம உணர்ச்சிக்கு அடிமையாகி மாணவியை கொன்ற மாணவன்

HP255Laptop
சமூக சீர்கேடு
மாணவன் சரண்ராஜ் வீட்டில் லேப்–டாப் இருந்ததாக கூறப்படுகிறது. அதில் கடந்த ஒரு வருடத்துக்கு மேலாக ஆபாச படங்களை பார்த்து வந்துள்ளான். ரூ.30 பணம் கொடுத்தால் சிலர் அவனுக்கு ஆபாச படங்களை டவுன்லோடு செய்து கொடுத்துள்ளனர். இரவு நேரங்களில் அடிக்கடி ...
Comments Off on ஆபாச படங்களால் காம உணர்ச்சிக்கு அடிமையாகி மாணவியை கொன்ற மாணவன்

vaslui
சமூக சீர்கேடு
மாணவன் சரண்ராஜ் வீட்டில் லேப்–டாப் இருந்ததாக கூறப்படுகிறது. அதில் கடந்த ஒரு வருடத்துக்கு மேலாக ஆபாச படங்களை பார்த்து வந்துள்ளான். ரூ.30 பணம் கொடுத்தால் சிலர் அவனுக்கு ஆபாச படங்களை டவுன்லோடு செய்து கொடுத்துள்ளனர். இரவு நேரங்களில் அடிக்கடி ...
Comments Off on ஆபாச படங்களால் காம உணர்ச்சிக்கு அடிமையாகி மாணவியை கொன்ற மாணவன்

Computer Pornography with Boy and Girl
சமூக சீர்கேடு
மாணவன் சரண்ராஜ் வீட்டில் லேப்–டாப் இருந்ததாக கூறப்படுகிறது. அதில் கடந்த ஒரு வருடத்துக்கு மேலாக ஆபாச படங்களை பார்த்து வந்துள்ளான். ரூ.30 பணம் கொடுத்தால் சிலர் அவனுக்கு ஆபாச படங்களை டவுன்லோடு செய்து கொடுத்துள்ளனர். இரவு நேரங்களில் அடிக்கடி ...
Comments Off on ஆபாச படங்களால் காம உணர்ச்சிக்கு அடிமையாகி மாணவியை கொன்ற மாணவன்