ஆபாசம் எனக் கருதுபவர்கள் படிக்கவேண்டாம்

ஆபாசம் எனக் கருதுபவர்கள் படிக்கவேண்டாம்

o-COUPLE-SEX-facebook
அந்தரங்கம்
ஒரு பெண் முதன் முதலில் உடல் உறவு கொள்ளும்பொழுது இரத்த ம் சிறிதளவு அவளின் பிறப்புறுப்புப் பகுதிகளில் இருந்து வெளி யேறுவது சாதா ரணமான ஒரு விசயம். இதையே ஒரு பெண்ணின் கற்பினை நிரூபிக்கும் வழி யாகவும் நம் ...
Comments Off on ஆபாசம் எனக் கருதுபவர்கள் படிக்கவேண்டாம். அறிவியல் கண்ணோட்டம் உள்ளவர்கள் மட்டும் படியுங்கள்!

tamil-kamakathaikal-dirty-stories-300x206
அந்தரங்கம்
,ஒரு பெண் முதன் முதலில் உடல் உறவு கொள்ளும்பொழுது இரத்த ம் சிறிதளவு அவளின் பிறப்புறுப்புப் பகுதிகளில் இருந்து வெளி யேறுவது சாதா ரணமான ஒரு விசயம். இதையே ஒரு பெண்ணின் கற்பினை நிரூபிக்கும் வழி யாகவும் நம் ...
Comments Off on ஆபாசம் எனக் கருதுபவர்கள் படிக்கவேண்டாம்