ஆபாசப் பட நடிகையுடன் மாலைப் பொழுதை கழிக்கும் வாய்ப்பு..!!

ஆபாசப் பட நடிகையுடன் மாலைப் பொழுதை கழிக்கும் வாய்ப்பு..!!

amazing-change
வினோதங்கள்
சீனாவின் தொழில்­நுட்ப பாது­காப்பு நிறு­வ­ன­மொன்று தம்மிடம் பணி­யாற்றும் ஊழியர் ஒரு­வ­ருக்கு வித்­தி­யா­ச­மான போனஸை வழங்க முன்­வந்­துள்­ளது. இந்­நி­று­வனம் ஒவ்­வொரு வருடமும் தனது ஊழி­யர்­க­ளுக்கு போனஸ் வழங்­கு­வதை வழக்­க­மாக கொண்­டுள்­ளது. கடின உழைப்பை வழங்கும் தமது ஊழி­யர்­க­ளுக்கு பொது­வாக பண ...
Comments Off on ஆபாசப் பட நடிகையுடன் மாலைப் பொழுதை கழிக்கும் வாய்ப்பு..!!