ஆபத்தை ஏற்படுத்தும் நகச்சுத்தி: சரி செய்வது எப்படி?

ஆபத்தை ஏற்படுத்தும் நகச்சுத்தி: சரி செய்வது எப்படி?

chronic_001-615x490
மருத்துவம்
நகச்சுத்து எனப்படும் நகச்சொத்தை ஏற்படக்காரணம் நகக்கண்களில் அழுக்கு சேர்வதே ஆகும். நகத்திற்கு அடியில் ரத்த ஓட்டம் கொண்ட திசுக்களால் ஆன ஒரு படுக்கை இருக்கிறது. அதை நகத்தளம் என்பார்கள். இந்த நகத்தளத்தை கடந்து வளரும் நகப்பகுதி செத்துப்போய்விடும். வளர்ந்த ...
Comments Off on ஆபத்தை ஏற்படுத்தும் நகச்சுத்தி: சரி செய்வது எப்படி?