ஆன் லைன் மூலம் சிறுமியுடன் பழகி பாலியல் பலாத்காரம் செய்து கொன்று தின்ற கொடூரம்

ஆன் லைன் மூலம் சிறுமியுடன் பழகி பாலியல் பலாத்காரம் செய்து கொன்று தின்ற கொடூரம்

Untitled
சமூக சீர்கேடு
இங்கிலாந்து நாட்டின் கெண்ட பகுதியை சேர்ந்தவர் டேல் போலிங்கர் (வயது 57) அங்குள்ள மருத்துவமனை ஒன்றில் நர்சாக பணியாற்றி வருகிறார்.இவர் திகிலூட்ட கூடிய சாட் இணையதளம் ஒன்றில் உறுப்பினராக உள்ளார். அதில் இவர் பதியும் கருத்துக்கள் மிகவும் திகிலூட்ட ...
Comments Off on ஆன் லைன் மூலம் சிறுமியுடன் பழகி பாலியல் பலாத்காரம் செய்து கொன்று தின்ற கொடூரம்

ஆன் லைன் மூலம் சிறுமியுடன் பழகி பாலியல் பலாத்காரம் செய்து கொன்று தின்ற கொடூரம்
இங்கிலாந்து நாட்டின் கெண்ட பகுதியை சேர்ந்தவர் டேல் போலிங்கர் (வயது 57) அங்குள்ள மருத்துவமனை ஒன்றில் நர்சாக பணியாற்றி வருகிறார்.இவர் திகிலூட்ட கூடிய சாட் இணையதளம் ஒன்றில் உறுப்பினராக உள்ளார். அதில் இவர் பதியும் கருத்துக்கள் மிகவும் திகிலூட்ட ...
Comments Off on ஆன் லைன் மூலம் சிறுமியுடன் பழகி பாலியல் பலாத்காரம் செய்து கொன்று தின்ற கொடூரம்