ஆதாரத்துடன் நிரூபித்த விஜய். ரசிகர்கள்

ஆதாரத்துடன் நிரூபித்த விஜய். ரசிகர்கள்

625.111.560.350.160.300.053.800.200.160.90 (22)
Cinema News
சமூக வலைத்தளங்களில் விஜய்-அஜித் ரசிகர்கள் மாற்றி, மாற்றி ஏதாவது சாதனை படைப்பது சாதரணம் தான். டீசர், ஹிட்ஸ், ட்ரைலர் ஹிட்ஸ், லைக்ஸ் என ஒருவர் சாதனையை மற்றொருவர் முறியடிப்பார்கள். இந்நிலையில் அஜித் பேன் பேஜில் 2013ம் ஆண்டு பகிர்ந்த ...
Comments Off on நாங்களும் சாதனை படைத்திருக்கிறோம், ஆதாரத்துடன் நிரூபித்த விஜய் ரசிகர்கள்