ஆண் பெண் சுய இன்பத்தால் வரும் பாலியல் பிரச்சினைகள்

ஆண் பெண் சுய இன்பத்தால் வரும் பாலியல் பிரச்சினைகள்

images-51
அந்தரங்கம்
1) இரவில் அடிக்கடி கனவு வந்து விந்து வெளியாகும். 2) முதுகு வலி, இடுப்பு வலி மற்றும் கழுத்து வலி ஏற்படும். 3) ஆண்குறி சுருங்கி சிறுத்து காணப்படும். 4) ஆண்குறி வலுவிழந்து அதில் நிறைய நரம்புகள் தோன்ற ...
Comments Off on ஆண் பெண் சுய இன்பத்தால் வரும் பாலியல் பிரச்சினைகள்