ஆண் பெண் இடையே ஏற்படும் தகாத உறவுக்கு காரணம் என்ன?

ஆண் பெண் இடையே ஏற்படும் தகாத உறவுக்கு காரணம் என்ன?

ஆண் பெண் இடையே ஏற்படும் தகாத உறவுக்கு காரணம் என்ன?
திருமணத்திற்கு அப்பாற்பட்ட தகாத உறவு என்பது ஆண்-பெண் மத்தியில் இன்று சகஜமாகி வருகிறது. திருமணமான பெண்களில் சுமார் ஐம்பது சதவி கிதத் தினர் தன் கணவன் அல்லாத வேறு ஆணுடன் உறவு கொள்வதும், அதற்காகத் தம் திருமண வாழ்க்கையையே ...
Comments Off on ஆண் பெண் இடையே ஏற்படும் தகாத உறவுக்கு காரணம் என்ன?

ஆண் பெண் இடையே ஏற்படும் தகாத உறவுக்கு காரணம் என்ன?
திருமணத்திற்கு அப்பாற்பட்ட தகாத உறவு என்பது ஆண்-பெண் மத்தியில் இன்று சகஜமாகி வருகிறது. திருமணமான பெண்களில் சுமார் ஐம்பது சதவி கிதத் தினர் தன் கணவன் அல்லாத வேறு ஆணுடன் உறவு கொள்வதும், அதற்காகத் தம் திருமண வாழ்க்கையையே ...
Comments Off on ஆண் பெண் இடையே ஏற்படும் தகாத உறவுக்கு காரணம் என்ன?