ஆண் பெண்ணாக மாறியது உலக அழகி பட்டம் வெல்ல!

ஆண் பெண்ணாக மாறியது உலக அழகி பட்டம் வெல்ல!

ஆண் பெண்ணாக மாறியது உலக அழகி பட்டம் வெல்ல!
லண்டனை சேர்ந்த சிறுவனான நாதன் ஓ’ப்ரியென் பிறக்கும்போது ஆண் குழந்தையாகவே பிறந்தான். வளரவளர அவனது உடலில் ஆண் இயல்பை மீறிய ஒரு மாற்றம் உருவாகத் தொடங்கியது. அவனது உடல் மாற்றத்தை உணர்ந்து பள்ளியில் படித்த சக மாணவர்கள் அனைவரும் ...
Comments Off on ஆண் பெண்ணாக மாறியது உலக அழகி பட்டம் வெல்ல!