ஆண்மை கோளாறுகளை போக்கும் புடலங்காய்

ஆண்மை கோளாறுகளை போக்கும் புடலங்காய்

images1-Trichosanthes_cucumerina_518682201
மருத்துவம்
எண்ணற்ற சத்துக்களை கொண்டுள்ள புடலங்காய், ஆண்மை கோளாறுகளை போக்கும் தன்மை கொண்டது. புடலங்காயில் நன்கு முற்றியதை உண்பது நல்லது அல்ல. பிஞ்சு அல்லது நடுத்தர முதிர்ச்சி உள்ள காயை பயன்படுத்த வேண்டும். * உடல் மெலிந்து இருப்பவர்கள் அடிக்கடி ...
Comments Off on ஆண்மை கோளாறுகளை போக்கும் புடலங்காய்