ஆண்மை குறைபாடா? இதோ மருத்துவ குறிப்புகள்

ஆண்மை குறைபாடா? இதோ மருத்துவ குறிப்புகள்

sperm_tips_002-615x273
மருத்துவம்
ஆணின் ஒரு மில்லி லிற்றர் விந்தில் குறைந்த பட்சம் 4 கோடி விந்தணுக்கள் இருக்க வேண்டும். அதிக பட்சமாக 12 கோடி கூட இருக்கும். இந்த குறைபாடு தான் முக்கியமான பிரச்சனை. ஆண்களின் விந்தணு உற்பத்தியில் குறைபாடு ஏற்படுவதற்கு ...
Comments Off on ஆண்மை குறைபாடா? இதோ மருத்துவ குறிப்புகள்