ஆண்மையை விருத்தி செய்யும் அரைக்கீரை!

ஆண்மையை விருத்தி செய்யும் அரைக்கீரை!

bayam-615x412
மருத்துவம்
உடல் ஆரோக்கியத்தில் கீரைகள் முக்கிய பங்குவகிக்கின்றன. தினசரி ஏதாவது ஒரு வடிவத்தில் கீரைகளை சாப்பிடவேண்டும் என்று மருத்துவர்கள் அறிவுறுத்துகின்றனர். கீரைகளில் பலவகைகள் உள்ளன. ஒவ்வொரு கீரையும் ஒவ்வொரு வடிவைத்தில் மனிதர்களுக்கு நன்மை தருகின்றன. பித்த நோய்கள் அகத்திக் கீரைக்கு ...
Comments Off on ஆண்மையை விருத்தி செய்யும் அரைக்கீரை!