ஆண்மையை கிண்டல் செய்த காதலி மீது விந்துவை தெளித்த காதலன்!

ஆண்மையை கிண்டல் செய்த காதலி மீது விந்துவை தெளித்த காதலன்!

Sexy Young Woman in Hotel with Businessman
சமூக சீர்கேடு
அமெரிக்காவில் உள்ள நியூயார்க் நகரில் சீனாவை சேர்ந்த ஹுவாங் (Huang) என்பவர், தன்னுடைய காதலியிடம் தன்னோடு டேட்டிங் வருமாறு கேட்டுள்ளார். அதற்கு அவருடைய காதலி கிண்டலாக அவருடைய ஆண்மையை பற்றி குறைத்து கூறி அவருடன் டேட்டிங் வர மறுத்துள்ளார். ...
Comments Off on ஆண்மையை கிண்டல் செய்த காதலி மீது விந்துவை தெளித்த காதலன்!

sperm
சமூக சீர்கேடு
அமெரிக்காவில் உள்ள நியூயார்க் நகரில் சீனாவை சேர்ந்த ஹுவாங் (Huang) என்பவர், தன்னுடைய காதலியிடம் தன்னோடு டேட்டிங் வருமாறு கேட்டுள்ளார். அதற்கு அவருடைய காதலி கிண்டலாக அவருடைய ஆண்மையை பற்றி குறைத்து கூறி அவருடன் டேட்டிங் வர மறுத்துள்ளார். ...
Comments Off on ஆண்மையை கிண்டல் செய்த காதலி மீது விந்துவை தெளித்த காதலன்!