ஆண்மைக்குறைபாட்டை போக்கும் தொட்டாற்சுருங்கி

ஆண்மைக்குறைபாட்டை போக்கும் தொட்டாற்சுருங்கி

ஆண்மைக்குறைபாட்டை போக்கும் தொட்டாற்சுருங்கி
தொட்டாற்சுருங்கி தற்போது ஆயுர்வேத மருத்துவத்திலும் யுனானி மருத்துவத்திலும் பயன்படுத்தப்படுகிறது. தோல்வியாதிகள், குழந்தைப்பேறு பிரச்சனை, ஆண்மைகுறைபாடு போன்ற நோய்களுக்கு இன்றைக்கு மிகச்சிறந்த மருத்துவ மூலிகையாக உள்ளது தொட்டாற்சுருங்கி. தெய்வீக மூலிகை ‘நமஸ்காரி’ என்று அழைக்கப்படும் இந்த மூலிகை காந்த சக்தி ...
Comments Off on ஆண்மைக்குறைபாட்டை போக்கும் தொட்டாற்சுருங்கி