ஆண்&பெண் இருவரது செக்ஸ் தடைகள்

ஆண்&பெண் இருவரது செக்ஸ் தடைகள்

randeep_sunny_love_making_jism2_post_1338806181
அந்தரங்கம்
ஆண்-பெண் இருவரது உடலும் எந்த நேரமும் எல்லா காலமும் உறவுக்கு ஏற்றதாக இருக்கும் என்றாலும் பல்வேறு புறச்சுசூழல் மற்றும் உடல், மனக் குறைபாடு காரணமாக இன்பம் அனுபவிப்பதில் சில தடைகள் இருக்கவே செய்யும். தம்பதியர் இருவரும் புரிந்துகொள்ள வேண்டியது ...
Comments Off on ஆண்&பெண் இருவரது செக்ஸ் தடைகள்

tumblr_lbndemHJc61qzgttoo1_1280
அந்தரங்கம்
ஆண்-பெண் இருவரது உடலும் எந்த நேரமும் எல்லா காலமும் உறவுக்கு ஏற்றதாக இருக்கும் என்றாலும் பல்வேறு புறச்சுசூழல் மற்றும் உடல், மனக் குறைபாடு காரணமாக இன்பம் அனுபவிப்பதில் சில தடைகள் இருக்கவே செய்யும். தம்பதியர் இருவரும் புரிந்துகொள்ள வேண்டியது ...
Comments Off on ஆண்&பெண் இருவரது செக்ஸ் தடைகள்