ஆண்ட்ராய்ட்

ஆண்ட்ராய்ட்

firefox_001-615x425
தொழில்நுட்பம்
ஸ்மார்ட் உலகை ஆண்டு கொண்டிக்கும் அப்பிள் அல்லது ஆண்ட்ராய்ட் இயங்கு பொறிகளுக்கு போட்டியாக புதிய இயக்கு பொறியை அறிமுகப்படுத்துகிறது மோசிலா. மோசிலா பயர்பாக்ஸ் (Mozila firefox) கணனிகளில் பரவலாக பயன்படுத்தப்பட்டு வந்த தேடு பொறியாக விளங்கியது. அதில் தனது ...
Comments Off on ஆண்ட்ராய்ட், அப்பிளுக்கு போட்டியாக களமிறங்கும் புதிய இயக்கு பொறி