ஆண்குறி சைஸ் பிரச்சனையா…

ஆண்குறி சைஸ் பிரச்சனையா…

ஆண்குறி சைஸ் பிரச்சனையா…
செக்ஸ் தொடர்பான பிரச்சினைகள் குவிந்து கிடக்கிறது. இங்கென்று, அங்கென்று இல்லை. எந்த நாட்டுக்குப் போனாலும், யாரைக் கேட்டாலும் ஏதாவது ஒரு பிரச்சினையை சொல்லத்தான் செய்கிறார்கள். பிரச்சினைகளைப் போலவே செக்ஸ் தொடர்பான சந்தேகங்களும் ஏராளம், ஏராளம். நிறைய பேருக்கு இதுகுறித்து ...
Comments Off on ஆண்குறி சைஸ் பிரச்சனையா…