ஆண்குறியை பயிற்சிகள் மூலம் பெரிதாக்கலாம்

ஆண்குறியை பயிற்சிகள் மூலம் பெரிதாக்கலாம்

01_11-300x228
அந்தரங்கம்
உங்கள் ஆண் குறிசிறியதானாலும் சரி, பெரியதானாலும்சரி, அதனை பெரிதாக்க பல வழிகள்உள்ளன. உங்கள் குறி சிறியதாக உளது என்று தொடர்ந்து கவலைப்பட்டு வந்தால், அது (Small Penis Syndrome) என்ற ஒரு மனத் தளர்ச்சியாக மாறக் கூடும்.மருத்துவத் தொழில் ...
Comments Off on ஆண்குறியை பயிற்சிகள் மூலம் பெரிதாக்கலாம்