ஆண்கள் ஏன் பெண்களை ஏமாற்றுகிறார்கள்?

ஆண்கள் ஏன் பெண்களை ஏமாற்றுகிறார்கள்?

hot-babe-40_sexy_desi_teen-225x300-615x820
பல்சுவை
சொர்க்கத்தில் நிச்சயிக்கப்பட்ட ஆயிரம் காலத்துப் பயிரே திருமணம் ஆகும். ஆனால் அந்த பயிர் பல பேரின் வாழ்க்கையில் பாதியிலேயே அறுவடை ஆகி விடுகிறது. தன் மனைவியை ஏமாற்றி. இன்னொரு பெண்ணிடம் புது உறவை வைத்துக் கொள்ள சில ஆண்கள். ...
Comments Off on ஆண்கள் ஏன் பெண்களை ஏமாற்றுகிறார்கள்?