ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் உடலுறவில் இருக்கும் விருப்பங்கள்!

ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் உடலுறவில் இருக்கும் விருப்பங்கள்!

1460438150images-1
அந்தரங்கம்
  ஆண்களைப் பொறுத்தவரை பெண்கள் எவ்வாறு இருக்கவேண்டும் என்று, கனவே கண்டுவிடுவார்கள். சில ஆண்களுக்கு ஒல்லியானபெண்ணைப் பிடிக்கும் சில ஆண்களுக்கு ஓரளவான பெண்ணைப் பிடிக்கும், மேலும் சில ஆண்களுக்கு குண்டு பெண்களைப் பிடிக்கும். இதில் வேடிக்கையான விஷயம் என்னவென்றால், ...
Comments Off on ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் உடலுறவில் இருக்கும் விருப்பங்கள்!