ஆண்களின் விந்தை பெண்கள் குடிக்கலாமா ?

ஆண்களின் விந்தை பெண்கள் குடிக்கலாமா ?

26
அந்தரங்கம்
ஆணின் விந்தணுவில் ஏகப்பட்ட மன நலம் தொடர்பான வேதிப் பொருட்கள் இருக்கிறதாம். எனவே ஆணின் விந்தணுவை பெண்கள் அருந்தினால் அது அவர்களுக்கு நிறைய பலன்களைத் தரும் என்று ஆய்வாளர்கள் குழு ஒன்று கூறியுள்ளது.ஓரல் செக்ஸ் எனப்படும் வாய்வழி உறவின் ...
Comments Off on ஆண்களின் விந்தை பெண்கள் குடிக்கலாமா ?…