ஆண்களின் மனநிலை அறிந்து பெண்கள் ஒத்துழைக்க

ஆண்களின் மனநிலை அறிந்து பெண்கள் ஒத்துழைக்க

normal_monica-silanthi-13-300x183
அந்தரங்கம்
தாம்பத்தியத்தில் வெற்றிக்கு கணவன்- மனைவி இருவரின் உடல் நலமும், மன நலமும் முக்கியம். அதனால் அன்றாட உணவில் ஊட்டச்சத்துகள் நிறைந்த புரதம், கொழுப்பு, வைட்டமின்கள், தாதுப் பொருட்கள் நிறைந்த சைவ, அசைவ உணவுகளையு ம், காய்கறிகள், பழங்கள், கீரை ...
Comments Off on செக்ஸ்சில், ஆண்களின் மனநிலை அறிந்து பெண்கள் விளையாட வேண்டும் .

lovely-couple_00001585-615x820
அந்தரங்கம்
தாம்பத்தியத்தில் வெற்றிக்கு கணவன்- மனைவி இருவரின் உடல் நலமும், மன நலமும் முக்கியம். அதனால் அன்றாட உணவில் ஊட்டச்சத்துகள் நிறைந்த புரதம், கொழுப்பு, வைட்டமின்கள், தாதுப் பொருட்கள் நிறைந்த சைவ, அசைவ உணவுகளையு ம், காய்கறிகள், பழங்கள், கீரை ...
Comments Off on உடலுறவில், ஆண்களின் மனநிலை அறிந்து பெண்கள் ஒத்துழைக்க