ஆண்களின் ஜி ஸ்பாட் எது? உங்களுக்குத் தெரியுமா?

ஆண்களின் ஜி ஸ்பாட் எது? உங்களுக்குத் தெரியுமா?

ht2511-300x150
அந்தரங்கம்
பெண்களைப் போல ஆண்களுக்கும் உணர்ச்சிப்புள்ளி இருப்பதாக ஆய்வாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர். இதில் ஒவ்வொரு ஆணுக்கும் ஒவ்வொருவிதமான இடத்தில் உணர்ச்சியை தூண்டக்கூடிய புள்ளிகள் இருக்கின்றன. ஆண்களின் சரியான ஜி.ஸ்பாட் எது என்றும் அதனை எவ்வாறு கையாளுவது என்றும் நிபுணர்கள் அறிவுறுத்தியுள்ளனர். உறவின் ...
Comments Off on ஆண்களின் ஜி ஸ்பாட் எது? உங்களுக்குத் தெரியுமா?