ஆணுறை பயன்படுத்தாமல் உடலுறவில் ஈடுபடும் போது கருத்தரிப்பதை தடுக்க சில டிப்ஸ்.

ஆணுறை பயன்படுத்தாமல் உடலுறவில் ஈடுபடும் போது கருத்தரிப்பதை தடுக்க சில டிப்ஸ்.

10-1418209426-4-pill-600x450-300x225
அந்தரங்கம்
இன்றைய கால தம்பதியினர்கள் திருமணமான உடன் கருத்தரிக்க விரும்புவதில்லை. அதற்காக திருமணத்திற்கு பின் தங்களின் ஆசை உணர்ச்சிகளை அடக்கிக் கொண்டும் இருப்பதில்லை. மாறாக அவர்கள் உறவில் ஈடுபடும் போது, கருத்தரிக்காமல் இருப்பதற்கு ஆணுறை (கொண்டம்) பயன்படுத்துவார்கள். இருப்பினும் பலருக்கு ...
Comments Off on ஆணுறை பயன்படுத்தாமல் உடலுறவில் ஈடுபடும் போது கருத்தரிப்பதை தடுக்க சில டிப்ஸ்.