ஆணுறுப்பு Big ஆக வேண்டுமா ?

ஆணுறுப்பு Big ஆக வேண்டுமா ?

images7
அந்தரங்கம்
முதலில் உங்கள் ஆண்குறி உண்மையிலே மற்றவர்களின் குறியை விட சிறியதா என்று கண்டுபிடிக்க வேண்டும். பெரும்பான்மையானவர்களின் ஆண் குறி சராசரியான அளவுடையவை தான். உங்கள் ஆண்குறியை நீங்கள் விறைப்பாக இருக்கும்போது தான் அளவெடுக்க வேண்டும். உங்கள் குறி சாதரணமான ...
Comments Off on ஆணுறுப்பு Big ஆக வேண்டுமா ?