ஆணுறுப்பில் முத்துக் கட்டிகள்

ஆணுறுப்பில் முத்துக் கட்டிகள்

Capture-106-350x183
அந்தரங்கம்
இந்த … .. எனப்படும் கட்டிகள் அநேகமான ஆண்களிலே ஏற்பட்டிருக்கும். இது ஆணுறுப்பின் தலைப் பகுதியின் அடியில் ஏற்படுகின்ற சின்ன சின்ன கட்டிகள் ( படத்தைப் பாருங்கள்). முத்துக் கோர்வை போல வரிசையான தோற்றம் கொடுப்பதால் இந்தப் பெயர் ...
Comments Off on ஆணுறுப்பில் முத்துக் கட்டிகள்