ஆணுடனான உறவில் ஏமாற்றமடைதல்

ஆணுடனான உறவில் ஏமாற்றமடைதல்

download-112-615x403
பல்சுவை
பெண் ஒரு வெற்றியாளனை, ஆண்மைக்குரியவனை தனக்குத் துணையாக தேர்வு செய்ய விரும்பினாலும் நாளடைவில் ஆணின் அடிப்படை இயல்புகள் தன்னுடன் அவனை ஒன்றவிடாமல் தடுத்துவிடும் என்பதை அறியாமல், அரவணைப்பும், நெருக்கமும் தனக்குக் கிடைப்பதில்லை என நினைத்து ஏமாறும் நிலையேற்படும். பெண்ணின் ...
Comments Off on ஆணுடனான உறவில் ஏமாற்றமடைதல்