ஆணின் பாலியல் உறுப்பு பெண்ணின் யோனிக்குள் புகுந்தவுடன்

ஆணின் பாலியல் உறுப்பு பெண்ணின் யோனிக்குள் புகுந்தவுடன்

orgasam-43cc8e30-650x396
அந்தரங்கம்
பாலியல் உறவு என்றால் என்ன? What is mean by Sexual Intercourse? Ø பாலியல் உறவு என்றால் ஆணும் பெண்ணும் பாலியல் உறவு கொள்வது. எப்படியெனில் ஆணின் பாலியல் உறுப்பை Penis பெண்ணின் யோனிக்குள் Vagina புகுத்துவது. ...
Comments Off on ஆணின் பாலியல் உறுப்பு பெண்ணின் யோனிக்குள் புகுந்தவுடன்