ஆணிடம்…. பெண் எதிர்பார்ப்பது என்ன?

ஆணிடம்…. பெண் எதிர்பார்ப்பது என்ன?

women_expect_002-615x382
பல்சுவை
பெண்களிடம், ஆண்கள் விரும்பும் விடயம் எதுவென்றால் கேட்டால், அவர்கள் தங்களது ரசனைகளுக்கேற்றவாறு அழகு, அடக்க ஒடுக்கம் என்று பட்டியலிட்டுக்கொண்டே செல்வார்கள். ஆனால், பெண்களிடம் இதே கேள்வியை எழுப்பினால், ஏறக்குறைய ஒரே மாதிரியான பதில்கள் கிடைக்கும். பெண்கள் ஆண்களிடம் எதிர்பார்ப்பவை: ...
Comments Off on ஆணிடம்…. பெண் எதிர்பார்ப்பது என்ன?