ஆணாக மாறிய பெண் தாயின் நண்பியை திருமணம் செய்த சம்பவம்

ஆணாக மாறிய பெண் தாயின் நண்பியை திருமணம் செய்த சம்பவம்

ஆணாக மாறிய பெண் தாயின் நண்பியை திருமணம் செய்த சம்பவம்
பெண்ணாக பிறந்து பால் மாற்று அறுவை சிகிச்சை மூலம் ஆணாக மாறிய நபர் ஒருவர் தனது தாயின் நண்பியை திருமணம் செய்து கொண்டுள்ளார். குறித்த தாயின் நண்பி, அந் நபரின் இளம் பராயத்தில் அவரை பராமரித்தவர் ஆவார். பிருத்தானியாவை ...
Comments Off on ஆணாக மாறிய பெண் தாயின் நண்பியை திருமணம் செய்த சம்பவம்

ஆணாக மாறிய பெண் தாயின் நண்பியை திருமணம் செய்த சம்பவம்
பெண்ணாக பிறந்து பால் மாற்று அறுவை சிகிச்சை மூலம் ஆணாக மாறிய நபர் ஒருவர் தனது தாயின் நண்பியை திருமணம் செய்து கொண்டுள்ளார். குறித்த தாயின் நண்பி, அந் நபரின் இளம் பராயத்தில் அவரை பராமரித்தவர் ஆவார். பிருத்தானியாவை ...
Comments Off on ஆணாக மாறிய பெண் தாயின் நண்பியை திருமணம் செய்த சம்பவம்