ஆச்சரியம் தரும் டி.என்.ஏ (வீடியோ இணைப்பு)

ஆச்சரியம் தரும் டி.என்.ஏ (வீடியோ இணைப்பு)

dna_002-615x250
தொழில்நுட்பம்
புற்றுநோய் செல்கள் உருவாகும் விதம் மற்றும் அவை எவ்வாறு மனித உடலில் பரவுகின்றன என்பது குறித்து ஆராய்ச்சிகள் நடத்தப்பட்டன. மனிதர்களின் செயல்பாட்டை தீர்மானிப்பதில் முக்கிய பங்காற்றுவது டி.என்.ஏ (Dioxy rebonuclic acid – டியாக்ஸிரிபோ நியூக்லிக் ஆசிட்) என்பதன் ...
Comments Off on ஆச்சரியம் தரும் டி.என்.ஏ (வீடியோ இணைப்பு)