ஆசை திரும்வரை உறவு கொள்ளுதல் எப்படி..?

ஆசை திரும்வரை உறவு கொள்ளுதல் எப்படி..?

Untitled-4
அந்தரங்கம்
பெருவாரியான ஆண்களுக்கு இந்த பிரச்சனை உள்ளது. இதை சரி செய்ய என்ன மருந்து எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும், சீக்கிரம் விந்து வருவதால் என் மனைவியை திருப்தி படுத்த முடியவில்லை, சீக்கிரம் விந்து வருவதால் திருமணம் செய்யலாமா வேண்டாமா, சீக்கிரம் விந்து ...
Comments Off on ஆசை திரும்வரை உறவு கொள்ளுவதற்கான முறைகள்

◌ா
அந்தரங்கம்
தனது அக்கா குளிக்கும் போது திடீர் வந்து அக்காவை வற்புறுத்தி அனுபவிக்கும் தம்பி.. வீடியோ   ...
Comments Off on தனது அக்கா குளிக்கும் போது திடீர் வந்து அக்காவை வற்புறுத்தி அனுபவிக்கும் தம்பி.. வீடியோ

Horny-desi-babe-in-denim-hot-pants-showing-cleavage-and-navel-pics-3
அந்தரங்கம்
நான், 20 வயது கல்லுரி மாணவன். எங்கள் துறையிலேயே நான்தான் முதல் மாணவன். கல்லூரியி ல் எந்தப் போட்டியானாலும் நான் பங்கேற் பேன்; பரிசும் நிறைய வாங்கியிருக்கிறே ன். எங்கள் ஆசிரியைகளுக் கெல்லாம் என் மீது நன்மதிப்பு உண்டு; ...
Comments Off on சுய இன் பம் போன்ற எல்லா தீய குணங்களும் எனக்கு உண்டு

Untitled-3
அந்தரங்கம்
வாழ்க்கை முழுவதும் ஒரே வேலையை ஒரே ஸ்டைலில் செய் வது சிலருக்கு பிடித்தமான தாக இருக்கலாம். ஆ னால், சிலருக்கு அது “போர்” அடிக்கும் ஒரு விஷயம். ஸ்டைலை மாற்றிக் கொண் டே இருப்பார்கள். அதேபோலத்தான் செக்ஸ் விஷயத்திலும்! ...
Comments Off on ஒரே ஸ்டைலில் செய் வது சிலருக்கு பிடித்தமான தாக இருக்கலாம். ஆ னால், சிலருக்கு அது “போர்” அடிக்கும்

3041343-honeymoon-couple-300x195
அந்தரங்கம்
பெருவாரியான ஆண்களுக்கு இந்த பிரச்சனை உள்ளது. இதை சரி செய்ய என்ன மருந்து எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும், சீக்கிரம் விந்து வருவதால் என் மனைவியை திருப்தி படுத்த முடியவில்லை, சீக்கிரம் விந்து வருவதால் திருமணம் செய்யலாமா வேண்டாமா, சீக்கிரம் விந்து ...
Comments Off on ஆசை திரும்வரை உறவு கொள்ளுதல் எப்படி..?