ஆசைக்கு அணை போட வேண்டும்

ஆசைக்கு அணை போட வேண்டும்

ac6b1979-273e-4385-8cb5-6c85fb456383_S_secvpf-300x225
அந்தரங்கம்
மீசை முளைக்கும் முன்னே நம்ம நாட்டு சிறுசுகளுக்கு ‘அந்த‘ ஆசை முளைத்து விடுகிறது என்ற அதிர்ச்சி தகவல் கவலை அடைய வைத்துள்ளது. ‘செக்ஸ்‘ என்பது மனித உணர்வுகளில் ஒன்று. அதுவே வாழ்க்கை என்று அலைந்தால் மனிதனுக்கும் விலங்குக்கும் வித்தியாசம் ...
Comments Off on ஆசைக்கு அணை போட வேண்டும்