அவர்கள் பண்ணுகிறார்கள் … நானும் பண்ணுகிறேன்! நந்திதா திடீர் முடிவு

அவர்கள் பண்ணுகிறார்கள் … நானும் பண்ணுகிறேன்! நந்திதா திடீர் முடிவு

nantita
ஹாட் கிசு கிசு
நடிப்பை விட படிப்பு முக்கியம் என்பதால் விஷாலில் ‘நான் சிகப்பு மனிதன்’ படத்துக்குப் பிறகு லட்சுமி மேனனை திரையில் பார்க்க முடியவில்லை. என்றாலும் அவர் அஜித்தின் ‘வேதாளம்’ படத்தின் அவருக்கு தங்கச்சியாக நடித்து வருகிறார். ஒரே ஒரு புகைப்படம் ...
Comments Off on அவர்கள் பண்ணுகிறார்கள் … நானும் பண்ணுகிறேன்! நந்திதா திடீர் முடிவு

nantita
ஹாட் கிசு கிசு
நடிப்பை விட படிப்பு முக்கியம் என்பதால் விஷாலில் ‘நான் சிகப்பு மனிதன்’ படத்துக்குப் பிறகு லட்சுமி மேனனை திரையில் பார்க்க முடியவில்லை. என்றாலும் அவர் அஜித்தின் ‘வேதாளம்’ படத்தின் அவருக்கு தங்கச்சியாக நடித்து வருகிறார். ஒரே ஒரு புகைப்படம் ...
Comments Off on அவர்கள் பண்ணுகிறார்கள் … நானும் பண்ணுகிறேன்! நந்திதா திடீர் முடிவு