அழகியல் + இழிவு + வன்முறை = போர்னோ கிராபி!

அழகியல் + இழிவு + வன்முறை = போர்னோ கிராபி!

jj-300x263
அந்தரங்கம்
நவீன் வசதியான வீட்டுப் பையன். தனி அறை… டி.வி., டிவிடி பிளேயர், இன்டர்நெட்டுடன் கூடிய கம்ப்யூட்டர் என அறை முழுக்க அத்தனை வசதி, செழுமை. பாக்கெட் மணிக்கும் குறைவில்லை. விடுமுறை என்பது நவீனுக்குக் கொண்டாட்ட தினங்கள். நண்பர்களோடு ஊர் ...
Comments Off on அழகியல் + இழிவு + வன்முறை = போர்னோ கிராபி!