அழகிகளாலான மண்டையோடு

அழகிகளாலான மண்டையோடு

IMG_20141028_232249_zpsc6fe1866
வினோதங்கள்
நிர்வாணக்கோலத்தில் காணப்படும் மொடல் அழகிகள் 7 பேரின் மண்டையோட்டு காட்சிகள் அடங்கிய புகைப்படங்கள் பலரின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது. மேற்படி 7 மொடல் அழகிகளை கொண்டு ஓவியர் ஒருவர் விசித்திரமான மண்டையோட்டை வடிவமைத்துள்ளார். உயிரிழந்தவர்களை நினைவுக்கூறும் வகையில் மெக்சிக்கோவில் புராதன ...
Comments Off on அழகிகளாலான மண்டையோடு

IMG_20141028_232249_zpsc6fe1866
வினோதங்கள்
நிர்வாணக்கோலத்தில் காணப்படும் மொடல் அழகிகள் 7 பேரின் மண்டையோட்டு காட்சிகள் அடங்கிய புகைப்படங்கள் பலரின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது. மேற்படி 7 மொடல் அழகிகளை கொண்டு ஓவியர் ஒருவர் விசித்திரமான மண்டையோட்டை வடிவமைத்துள்ளார். உயிரிழந்தவர்களை நினைவுக்கூறும் வகையில் மெக்சிக்கோவில் புராதன ...
Comments Off on அழகிகளாலான மண்டையோடு