அல்ஸீமர் நோயாளிகளைக் கண்காணிக்க உதவும் அப்பிளிக்கேஷன்

அல்ஸீமர் நோயாளிகளைக் கண்காணிக்க உதவும் அப்பிளிக்கேஷன்

kenneth_shinozuka_001-615x343
தொழில்நுட்பம்
அல்ஸீமர் நோய் என்பது தன்னை அறியாது, நிலை மறந்து பயணிப்பதாகும். இவ்வாறு தன்னை மறந்து பயணிக்கும் நோயாளி தொடர்பில் தகவல் தெரிவிக்கக்கூடிய சாதனம் ஒன்றினை 16 வயதான அமெரிக்காவைச் சேர்ந்த உயர் கல்லூரி மாணவனான Kenneth Shinozuka என்பவர் ...
Comments Off on அல்ஸீமர் நோயாளிகளைக் கண்காணிக்க உதவும் அப்பிளிக்கேஷன்