அறிவியல்

அறிவியல்

காதலை நிரூபிக்கும் அறிவியல்
மனிதன் காதலை உணர ஆரம்பித்ததிலிருந்து காதலைத் தன்னால் முடிந்த அளவு கொண்டாடி வருகிறான். சூரிய ஒளிக் கதிர்கள் பூமியைப் பற்றிக் கொள்வதும் நிலவு ஒளிக் கதிர்கள் கடலை முத்தமிடுவதும் என்னை நீ வெறுத்து விட்டால் இந்த முத்தங்களின் மதிப்பென்ன ...
Comments Off on காதலை நிரூபிக்கும் அறிவியல்