அரிய வகை ஏலியன் சுறா அவுஸ்திரேலியாவில்…

அரிய வகை ஏலியன் சுறா அவுஸ்திரேலியாவில்…

50011055fish
வினோதங்கள்
பூமியில் 125 மில்லியன் வருடங்களாக வாழ்ந்து வரும் அரிய வகை உயிரினம் கோப்ளின் சுறா. ‘த டீப் ஏலியன்’ என்று அழைக்கப்படும் (ஆழ கடலின் ஏலியன்) இது ஆழ்கடலின் மிக ஆழத்திலேயே இருப்பதால் பலர் இதை பற்றி கேள்விப்பட்டிருக்க ...
Comments Off on அரிய வகை ஏலியன் சுறா அவுஸ்திரேலியாவில்…