அரசியல் வலையில் சிக்கி கொண்ட அஜித்

அரசியல் வலையில் சிக்கி கொண்ட அஜித்

அரசியல் வலையில் சிக்கி கொண்ட அஜித்
அஜித் எப்போதும், எதிலும் கவனமாக இருப்பவர், அதிலும் குறிப்பாக அரசியல் சார்ந்த எந்த பிரச்சனைகளிலும் தன் தலை இருக்க கூடாது என சுதாரிப்புடன் இருப்பார்.தன் ரசிகர்களையும் எந்த ஒரு அரசியல் போஸ்டர்களிலும் தன் படம் இருக்க கூடாது என ...
Comments Off on அரசியல் வலையில் சிக்கி கொண்ட அஜித்