அம்மான்னா

அம்மான்னா

-PAXP-deijE
Videos
இவ்வுலகில் அம்மா என்றாலே கடவுளுக்கு நிகரானவள் என்றே கூறலாம். ஆம் நம்மை அந்த அளவிற்கு கண்ணும், கருத்துமாக பார்த்து வளர்ப்பவள். தனது வயிறு பட்டினி கிடந்தாலும் நமது வயிறுப் பசியைத் தீர்ப்பவள். இப்படி அம்மாவைப் பற்றி கூறினால் அதிகமாக ...
Comments Off on அம்மான்னா சும்மா இல்லடா…. கண்முன் வந்து நின்ற தாயை கண்ட மகனின் நிலை!…