அமெரிக்க நகரவாசிகளை வியப்புக்குள்ளாக்கிய இளஞ்சிவப்பு நிறக் கோழிகள்

அமெரிக்க நகரவாசிகளை வியப்புக்குள்ளாக்கிய இளஞ்சிவப்பு நிறக் கோழிகள்

rose-hen
வினோதங்கள்
அமெ­ரிக்­காவில் ஓரிகன் மாநி­லத்­தி­லுள்ள போர்ட்லண்ட் நகரில் அண்­மையில் திரிந்த இளஞ்­சி­வப்பு நிற­மான கோழிகள் பல­ரையும் வியக்க வைத்­தன. இந்த அபூர்வ கோழிகள் பற்­றிய தக­வல்கள் செய்தி ஊட­கங்கள், சமூக வலைத்­த­ளங்­க­ளிலும் இடம்­பெற்­றி­ருந்­தன. அபூர்வமான இளஞ்­சி­வப்பு நிறத்தில் இக்­கோ­ழிகள் இருப்­ப­தற்­கான ...
Comments Off on அமெரிக்க நகரவாசிகளை வியப்புக்குள்ளாக்கிய இளஞ்சிவப்பு நிறக் கோழிகள்