அப்பிளின் iPhone இற்கு வயது 8

அப்பிளின் iPhone இற்கு வயது 8

apple-iphone-steve-jobs-615x461
தொழில்நுட்பம்
அப்பிளின் iPhone இற்கு வயது 8 அப்பிள் நிறுவனத்தினால் வடிவமைக்கப்பட்ட iPhone ஆனது 2007 ஆம் ஆண்டு ஜுன் மாதம் 29 ஆம் திகதி முதன் முறையாக அறிமுகம் செய்யப்பட்டது. நோக்கியா மற்றும் பிளாக்பெரி கைப்பேசிகள் பிரபல்யம் பெற்றிருந்த ...
Comments Off on அப்பிளின் iPhone இற்கு வயது 8