அப்பாவுக்கு மகள் எழுதிய கடிதம்! ஒவ்வொரு வரியும் உங்களை பதற வைக்கும்

அப்பாவுக்கு மகள் எழுதிய கடிதம்! ஒவ்வொரு வரியும் உங்களை பதற வைக்கும்

man_letter_001.w245
பல்சுவை
தன் மகளின் அறையை கடந்தபோது ஏதோ ஒரு வித்தியாசம் தெரிய, சட்டென நின்றார் ராஜா. உற்று நோக்கிய போது, எப்போதும் இல்லாமல் அறை மிக சுத்தமாக இருந்தது. எல்லாப் பொருட்களும் அதனதன் இடங்களில் இருந்தன. ஏதோ நெருட அறைக்குள் ...
Comments Off on அப்பாவுக்கு மகள் எழுதிய கடிதம்! ஒவ்வொரு வரியும் உங்களை பதற வைக்கும்