அன்ரோயிட் இயங்குதளத்தினை அடிப்படையாகக் கொண்ட தானியங்கி கார்

அன்ரோயிட் இயங்குதளத்தினை அடிப்படையாகக் கொண்ட தானியங்கி கார்

android_car_002-615x414
தொழில்நுட்பம்
மென்பொருள் பொறியியலாளரான Dimitri Platis என்பவரும் அவரது குழுவினரும் இணைந்து அன்ரோயிட் இயங்குதளத்தினை அடிப்படையாகக் கொண்டு இயங்கக்கூடிய தானியங்கி மொடல் காரினை வடிவமைத்துள்ளனர். இவ் வாரத்தினுள் அறிமுகம் செய்யப்படவுள்ள இக்காரானது நிரந்தரமாக இணைக்கப்பட்டுள்ள சென்சார்களிடமிருந்து தரவுகளைப் பெற்றும், விசேட ...
Comments Off on அன்ரோயிட் இயங்குதளத்தினை அடிப்படையாகக் கொண்ட தானியங்கி கார்