‘அந்த’ விஷயத்தில்…. எல்லாம் எமக்குத் தெரியும் பார்ட்டியா நீங்க..?

‘அந்த’ விஷயத்தில்…. எல்லாம் எமக்குத் தெரியும் பார்ட்டியா நீங்க..?

resize_201304070452391-400x224
அந்தரங்கம்
எல்லோருக்கும் எல்லாமும் தெரிந்திருக்கும் என்று சொல்லவே முடியாது. அதிலும் செக்ஸ் விஷயத்தில் எல்லோருமே ப்ரீகேஜிதான்… டிகிரி வாங்கி எம்.பில் முடித்து, பிஎச்டியும் செஞ்சுட்டோம்ல என்று யாரும் மார்தட்டிக் கூற முடியவே முடியாது… ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு திறமை.. கலைநயம்.. பாணி ...
Comments Off on ‘அந்த’ விஷயத்தில்…. எல்லாம் எமக்குத் தெரியும் பார்ட்டியா நீங்க..?