அந்த மாதிரி கனவு உங்களுக்குஅடிக்கடி வருகிறதா..?

அந்த மாதிரி கனவு உங்களுக்குஅடிக்கடி வருகிறதா..?

sleep-285x150-615x324
அந்தரங்கம்
கனவு என்பது மனிதர்கள் மத்தியில் மிகவும் பொதுவான ஒன்று. தூங்கும் போது அனைவருக்கும் வருவது தான் கனவு. ஆனால், சிலருக்கு மட்டும் தான் அடிக்கடி விசித்திரமான கனவுகள் வரும் பேய் கனவுகள், வினோத கனவுகள் மற்றும் உடலுறவுக் கொள்வது ...
Comments Off on அந்த மாதிரி கனவு உங்களுக்குஅடிக்கடி வருகிறதா..?