அந்தப்புர அறையில் ஆண்கள் செய்யும் சிறு தவறுகள்…

அந்தப்புர அறையில் ஆண்கள் செய்யும் சிறு தவறுகள்…

sexuality-660x330
Videos
பொதுவாகவே நம் நாட்டவர்கள் உலக அளவில் அந்த விஷயத்தில் கொடிக்கட்டிப் பறப்பவர்கள். ஆண்கள் உடலுறவில் மூழ்கித் திளைத்து முத்தெடுக்க நினைப்பவர்கள். அந்த முயற்சியின் போது, அவர்கள் செய்யும் சிறு சிறு தவறுகள் பெண்களை வெறுப்படைய செய்கிறதாம். என்னதான் வெறுப்பு ...
Comments Off on அந்தப்புர அறையில் ஆண்கள் செய்யும் சிறு தவறுகள்…